Nordic Journal of Settlement History and Built Heritage

Articles from 80/2021 are now published digitally

https://www.bebyggelsehistoria.org/issues/ (http://www NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/issues/)

Aktuellt nummer 81/2021

Table of contents

Från Älvsborgs lösen till Tammerfors – med byte i Hallsberg av Mattias Legnér, Linda Qviström & Håkan Berglund Lake

Articles

Promoting modernity through cultivation: Early Swedish railway gardens and the art of improving nature av Anna Lindgren & Katarina Saltzman

Auktoriserade kyrkliga kulturvärden: Analys av en utvärdering av kyrkokaraktäriseringar utförd 2007–2010 av Henrik Lindblad

Gatubelysningens elektrifiering och stadsrummets differentiering i Tammerfors av Niklas Rapo

Estimating Sweden’s population in the Early Modern Period: Methods and numbers av Lennart Andersson Palm

Reports

Jakobslunds bruk: Att illustrera det osynliga, av Mikael Hammerman, Ida Dicksson & Martin Stintzing

Reviews

Carolina Brown, Den bekväma vardagen: Kvinnor kring bord på 1700-talets Näs, av Johanna Ilmakunnas

Karin Hermerén, Konsten att förvalta: Bevarandets utmaningar och möjligheter, av Cathrine Mellander Backman

Jes Wienberg, Heritopia – World Heritage and modernity, av Anna Karlström

Micael Nilsson, Från barnrikehus till sociala hyreskontrakt, av Hannes Rolf

Maria Nyström, Managing Ecclesiastical Heritage, av Ingrid Sjöström Clas

Tollin, Sveriges kartor och lantmätare 1628 till 1680, av Linda Qviström


Nordic Journal of Settlement History and Built Heritage

Published by Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift
Number of years in publication: 35
Publication: two issues a year
ISSN (print): 0349-2834
ISSN (online): 2002-3812
Distribution: eddy.se ab

Bebyggelsehistorisk tidskrift is a Nordic forum for research and debate on the history of the built environment. Our publication languages are Swedish, Danish, Norwegian and English. The journal views the history of the built environment with a broad perspective, from a starting point of how people have shaped and acted in built and created environments. BHT presents the latest research on the history of the built environment, and also provides a forum for discussing the discipline in practice when buildings and heritage environments are being conserved.

The periodical is the Nordic region’s leading academic journal on the history of the built environment.

Peer Review Policy
Each published academic article is assessed by the editorial board, and by two anonymous referees in a double-blind peer review.

Subscribe online: http://bht.bokorder.se (http://bht NULL.bokorder NULL.se)