Bebyggelsehistorisk tidskrift

Publiceras av Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift
Årgång: 35
Utgivning: 2 nummer/år
ISSN: 0349-2834
Distribution: eddy.se ab

Bebyggelsehistorisk tidskrift är ett nordiskt forum för bebyggelsehistorisk forskning och debatt. Publiceringsspråk är svenska, danska, norska samt engelska. I tidskriften ges bebyggelsehistoria en vid innebörd med utgångspunkt från hur människor har format och verkat i byggda och skapade miljöer. BHT presenterar den senaste bebyggelsehistoriska forskningen och ger även utrymme för diskussioner om den praktiska tillämpningen av bebyggelsehistoria inom byggnads- och kulturmiljövård.

Tidskriften är Nordens största vetenskapliga tidskrift inom det bebyggelsehistoriska området.

Peer Review Policy:
Alla publicerade vetenskapliga artiklar granskas av redaktionskommittén och av ytterligare två anonyma granskare, så kallad double blind peer review.

Prenumerera online: http://bht.bokorder.se (http://bht NULL.bokorder NULL.se)

Aktuellt nummer 74/2017

Innehåll

Tema trä av Sofia Holmlund & Kjell Hansen
Bilden av trä. Föreställningar om levande material i en postindustriell tid av Olle Wilson
Västergötlands medeltida kyrkotaklag av Robin Gullbrandsson
Att bygga en kyrka i trä av Gunnar Almevik & Karl-Magnus Melin
Building a Brick Church. Holy Cross church at Hattula in Finland av Tanja Ratilainen, Kari Eskola, Kari Uotila & Markku Oinonen
Herrgårdens värde. Förvaltning som livsstil av Tora Holmberg

Idé & debatt
Vårda och bevara historiska trätakstolar – utmaningar och lösningar av Ylva Sandin

Recensioner
Carl Henrik Carlsson (red.), 2016, Den svenska socknen av Ådel Vestbö-Franzén
Hedvig Mårdh, A Century of Swedish Gustavian Style: Art History, Cultural Heritage and Neoclassical Revivals from the 1890s to the 1990s av Kjetil Fallan
Anna Larsson, Björn Norlin & Maria Rönnlund, Den svenska skolgårdens historia: Skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum av Johannes Westberg

BHT 74