Bebyggelsehistorisk tidskrift

Publiceras av Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift
Årgång: 35
Utgivning: 2 nummer/år
ISSN: 0349-2834
Distribution: eddy.se ab
Prenumeration: http://bht.bokorder.se (http://bht NULL.bokorder NULL.se)

Bebyggelsehistorisk tidskrift är ett nordiskt forum för bebyggelsehistorisk forskning och debatt. Publiceringsspråk är svenska, danska, norska samt engelska. I tidskriften ges bebyggelsehistoria en vid innebörd med utgångspunkt från hur människor har format och verkat i byggda och skapade miljöer. BHT presenterar den senaste bebyggelsehistoriska forskningen och ger även utrymme för diskussioner om den praktiska tillämpningen av bebyggelsehistoria inom byggnads- och kulturmiljövård.

Tidskriften är Nordens största vetenskapliga tidskrift inom det bebyggelsehistoriska området.

Peer Review Policy
Alla publicerade vetenskapliga artiklar granskas av redaktionskommittén och av ytterligare två anonyma granskare, så kallad double blind peer review.

BHT årsmöte 2018

Aktuellt nummer 74/2017

Innehåll

Tema trä av Sofia Holmlund & Kjell Hansen
Bilden av trä. Föreställningar om levande material i en postindustriell tid av Olle Wilson
Västergötlands medeltida kyrkotaklag av Robin Gullbrandsson
Att bygga en kyrka i trä av Gunnar Almevik & Karl-Magnus Melin
Building a Brick Church. Holy Cross church at Hattula in Finland av Tanja Ratilainen, Kari Eskola, Kari Uotila & Markku Oinonen
Herrgårdens värde. Förvaltning som livsstil av Tora Holmberg

Idé & debatt
Vårda och bevara historiska trätakstolar – utmaningar och lösningar av Ylva Sandin

Recensioner
Carl Henrik Carlsson (red.), 2016, Den svenska socknen av Ådel Vestbö-Franzén
Hedvig Mårdh, A Century of Swedish Gustavian Style: Art History, Cultural Heritage and Neoclassical Revivals from the 1890s to the 1990s av Kjetil Fallan
Anna Larsson, Björn Norlin & Maria Rönnlund, Den svenska skolgårdens historia: Skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum av Johannes Westberg

BHT 74