Redaktion

Redaktionskommittén utgörs av styrelsen för Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift.

Ordförande
Göran Ulväng, Docent, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet

Sekreterare
Fredrika Mellander Rönn, FK, byggnadsantikvarie, Bjerking, Stockholm

Paul Agnidakis, Ph.D., Institutionen för kulturantroplogi och etnologi/Institutionen för ABM, Uppsala Universitet
Mia Geijer, Länsstyrelsen i Örebro län
Sofia Holmlund, Ph.D., Historiska institutionen, Stockholms Universitet
Anders Houltz, Ph.D., Centrum för Näringslivshistoria
Emilie Karlsmo, Ph.D., Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet
Magnus Källström, Docent, Riksantikvarieämbetet
Jesper Larsson, Docent, Agrarhistoriska avdelningen, Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
Mattias Legnér, Professor, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet

Eva Löfgren, Ph.D., Institutionen för kulturvård, Göteborgs Universitet
Catharina Nolin, Docent, Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet
Hedvig Schönbeck, Ph.D., Riksantikvarieämbetet
Anders Wästfelt, Docent, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms Universitet

Advisory Board
Frode Iversen, Ph.D., Kulturhistorisk museum, Oslo, Norge
Ulla Kjaer, Ph.D., Nationalmuseum, Köpenhamn, Danmark
Lena Liepe, Professor, Oslo universitet, Norge
Svava Riesto, Associate professor, Köpenhamns universitet, Danmark
Renja Suominen-Kokkonen, Ph.D., Helsingfors universitet, Finland
Mia Åkerfelt, Ph.D., Åbo Akademi, Finland