Redaktion

Redaktionskommitté

Redaktionskommittén utgörs av styrelsen för Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift.

Ordförande
Göran Ulväng, docent, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet

Sekreterare
Fredrika Mellander Rönn, FK, byggnadsantikvarie Tyréns AB, Stockholm

Paul Agnidakis, FD, Institutionen för kulturantroplogi och etnologi/Institutionen för ABM, Uppsala Universitet
Joakim Hansson, FD, Institutionen för kultur, energi och miljö/Kulturvård,Uppsala Universitet

Sofia Holmlund, FD, Historiska institutionen, Stockholms Universitet

Anders Houltz, FD, Centrum för Näringslivshistoria
Emilie Karlsmo, FD, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet

Magnus Källström, Riksantikvarieämbetet
Jesper Larsson, FD, Agrarhistoriska avdelningen, Institutionen för ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
Eva Löfgren, FD, Institutionen för kulturvård, Göteborgs Universitet

Catharina Nolin, docent, Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet

Hedvig Schönbeck, FD, Stockholms stadsmuseum

Anders Wästfelt, docent, Kulturgeografiska institutionen Stockholms Universitet/
Agrarhistoriska avdelningen, Institutionen för ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
Sara Westin, FD, Institutet för Bostads- och Urbanforskning, Uppsala universitet

Advisory Board

Frode Iversen, Ph D, Kulturhistorisk museum, Oslo, Norge

Ulla Kjaer, Ph D, Nationalmuseum, Köpenhamn, Danmark

Lena Liepe, Oslo universitet, Norge
Svava Riesto, Köpenhamns universitet, Danmark

Renja Suominen-Kokkonen, Helsingfors universitet, Finland

Mia Åkerfelt, Åbo Akademi, Finland