Kallelse till årsmöte

Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift

kallar till

Årsmöte

Måndag 20 juni kl. 18.00 i sal K 412, Ekonomikum, Uppsala universitet, Kyrkogårdsgatan 10.

Deltagande kan även ske via ZOOM:
https://uu-se.zoom.us/j/66409825218

Årsmöteshandlingar inklusive föredragningslista kommer inom kort att läggas ut på hemsidan www.bebyggelsehistoria.org .

Årsmötet föregås av ett besök på universitetsbiblioteket

Carolina Rediviva

Utbyggt på 1960-talet av Peter Celsing,
ombyggt 2019 av Johan Celsing.

Samling strax före kl. 16.00 i entréhallen.

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

För Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift

Göran Ulväng

Ev. förfrågningar görs till: Göran Ulväng tel. 070-251 58 67
e-post: goran.ulvang@ekhist.uu.se,

Stöd Bebyggelsehistorisk tidskrift, bli medlem/prenumerant: www.bebyggelsehistoria.org

DAGORDNING (PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/2022/06/BHT NULL.-DagordningÅrsmöte2022 NULL.pdf)
VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2021 (PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/2022/06/BHT-Verksamhetsberättelse-för-2021 NULL.pdf)
RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING för 2021 (PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/2022/06/BHTUnderskriven-balansräkning-för-2021 NULL.pdf)
BUDGET för 2022 (PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/2022/06/Budget-2022 NULL.pdf)