Editorial Board

The editorial board consists of the board of Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift.

Editor
Göran Ulväng, Docent, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet

Ordinary members
Anders Houltz, FD, Centrum för Näringslivshistoria
Maja Willén, FD, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet
Magnus Källström, Docent, Riksantikvarieämbetet
Mia Geijer, FD, Enheten Plan och Kultur, Länsstyrelsen Örebro län
Mattias Legnér, Professor, Kulturvård – Campus Gotland, Uppsala universitet
Olof Holm, FD, Riksdagsbiblioteket, 100 12 Stockholm

Substitute members
Maja Willén, FD, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet
Linda Qviström, FD, Upplandsmuseet, Uppsala
Jennie Sjöholm, FD, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet
Håkan Berglund-Lake, Docent, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet
Anna Micro Wikstrand, FD, Institutionen för musik och bild, Linnéuniversitet, Växjö.
Anders Franzén, FD, Jönköpings läns museum, Jönköping.
Alexandru Babos, Tekn. Dr, stadsantikvarie, Linköping.
Ann-Catrine Eriksson, FD, Umeå universitet.

Advisory Board
Frode Iversen, FD, Kulturhistorisk museum, Oslo, Norge
Ulla Kjaer, FD, Nationalmuseum, Köpenhamn, Danmark
Lena Liepe, Professor, Linnéuniversitetet, Växjö
Svava Riesto, Associate professor, Köpenhamns universitet, Danmark
Renja Suominen-Kokkonen, FD, Helsingfors universitet, Finland
Mia Åkerfelt, FD, Åbo Akademi, Finland