Kontakt

Redaktionen nås i första hand via e-post: red@bebyggelsehistoria.org (red null@null bebyggelsehistoria NULL.org).

Föreningens postadress sammanfaller med sittande ordförandes arbetsplats:

Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift
att: Göran Ulväng
Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet
Box 513, 751 20 Uppsala

Recensionsansvarig:
Mattias Legnér, Konstvetenskaliga institutionen, Uppsala universitet, Campus Gotland.
Förslag på recensioner skickas direkt per e-post till: mattias.legner@konstvet.uu.se (mattias NULL.legner null@null konstvet NULL.uu NULL.se)