Fulltextsök

Ett arbete har påbörjats med att tillgängliggöra hela nummer av Bebyggelsehistorisk tidskrift som PDF med Open Access. I dagsläget går det att göra fulltextsökningar i Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 50-60 (2005-2010), som också fritt kan laddas ner som PDF medan nr 1-49 är sökbara via titel. Nyare nummer (2011 och senare) kan också laddas ner som PDF. Fler årgångar kommer att göras sökbara vid ett senare tillfälle. Som ett hjälpmedel innan alla nummer blivit tillgängliga som PDF, kan en excel-fil med alla artikeltitlar och författare i nr 1-62 laddas ner via sidan äldre nummer.

Search for: Results per page:

Match: any search words all search words

Category:
  • Full issue
  • Article
  • Review


         

Search results for: in all categories

182 results found.

Refine your search by category:

19 pages of results.
1. Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 1 : 1981 [Full issue]
Norrlands bebyggelse
Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 57 (2009), 5-6
0.05mb  -  URL: http://media.bebyggelsehistoria.org/pdf/BHT57_2009_5-6.pdf
2.10mb  -  URL: http://media.bebyggelsehistoria.org/pdf/BHT56_2008_73-902.pdf
Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 56 (2008), 8-23
2.74mb  -  URL: http://media.bebyggelsehistoria.org/pdf/BHT56_2008_8-23.pdf
Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 56 (2008), 91-101
2.01mb  -  URL: http://media.bebyggelsehistoria.org/pdf/BHT56_2008_91-101.pdf
Landskapets resurser. Red: Åsa Ahrland & Bo Persson
8.69mb  -  URL: http://media.bebyggelsehistoria.org/pdf/BHT57_2009.pdf
http://libris.kb.se/bib/11572993
Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 57 (2009), 101-102
0.07mb  -  URL: http://media.bebyggelsehistoria.org/pdf/BHT57_2009_101-102.pdf
Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 57 (2009), 102-104
0.07mb  -  URL: http://media.bebyggelsehistoria.org/pdf/BHT57_2009_102-104.pdf
Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 57 (2009), 26-34
0.75mb  -  URL: http://media.bebyggelsehistoria.org/pdf/BHT57_2009_26-34.pdf
Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 57 (2009), 35-51
1.84mb  -  URL: http://media.bebyggelsehistoria.org/pdf/BHT57_2009_35-51.pdf
Result Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next >>