Fulltextsök

Ett arbete har påbörjats med att tillgängliggöra hela nummer av Bebyggelsehistorisk tidskrift som PDF med Open Access. I dagsläget går det att göra fulltextsökningar i Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 50-60 (2005-2010), som också fritt kan laddas ner som PDF medan nr 1-49 är sökbara via titel. Övriga äldre årgångar kommer stegvis att på samma sätt göras tillgängliga och sökbara. Som ett hjälpmedel innan alla nummer blivit tillgängliga som PDF, kan en excel-fil med alla artikeltitlar och författare i nr 1-62 laddas ner via sidan äldre nummer.

Search for: Results per page:

Match: any search words all search words

Category:
  • Full issue
  • Article
  • Review