Fulltextsök

Alla nummer av Bebyggelsehistorisk tidskrift finns som PDF med Open Access. I dagsläget går det att göra fulltextsökningar i Bebyggelsehistorisk tidskrift nr 50-60 (2005-2010), som också fritt kan laddas ner som PDF medan nr 1-49 är sökbara via titel. Samtliga nummer kan också laddas ner som PDF. Fler årgångar kommer att göras sökbara vid ett senare tillfälle. Som ett hjälpmedel innan alla nummer blivit tillgängliga som PDF, kan en excel-fil med alla artikeltitlar och författare i nr 1-62 laddas ner via sidan äldre nummer.

Search for: Results per page:

Match: any search words all search words

Category:
  • Full issue
  • Article
  • Review