Previous issues


List of all articles in Bebyggelsehistorisk tidskift 1981–2011. Download
(http://media NULL.bebyggelshistoria NULL.org/2012/12/BHT-1981-2011-v NULL.-2012-12-11 NULL.xlsx)

79/2020 (http://urn NULL.kb NULL.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-452397)
4–7: Bebyggelseförändring i utmaningarnas tid av Maja Willén & Anders Houltz (http://urn NULL.kb NULL.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-447285)
8–24: Outland exploitation and the emergence of seasonal settlements av Andreas Hennius (http://urn NULL.kb NULL.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-431995)
25–45: Från Stureplan till Brunkebergstorg: trettio år av stadsrummets privatisering av Cathrina Gabrielsson (http://urn NULL.kb NULL.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-447286)
46–62: A retrospective approach to managing cultural heritage in a changing climate av Nina Kjølsen Jernæs & Maja Granberg (http://urn NULL.kb NULL.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-447289)
63–89: Korskyrkan och ”kastalen” i Brunflo En ovanlig sockenkyrka med ett ovanligt klocktorn av Olof Holm essä (http://urn NULL.kb NULL.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-447291)
90–105: Cistercienserklostre i landskabet – eksempler fra Sverige og Danmark av Bente Thomsen & Kaj Madsen (http://urn NULL.kb NULL.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-447293)

78/2020 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT078_FULL NULL.pdf)
77/2019 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT077_FULL NULL.pdf)
76/2019 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT076_FULL NULL.pdf)
75/2018 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT075_FULL NULL.pdf)
74/2017 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT074_FULL NULL.pdf)
73/2017 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT073_FULL NULL.pdf)
72/2016 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT072_FULL NULL.pdf)
71/2016 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT071_FULL NULL.pdf)
70/2015 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT070_FULL NULL.pdf)
69/2015 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT069_FULL NULL.pdf)
68/2014 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT068_FULL NULL.pdf)
67/2014 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT067_FULL NULL.pdf)
66/2013 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT066_FULL NULL.pdf)
65/2013 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT065_FULL NULL.pdf)
64/2012 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT064_FULL NULL.pdf)
63/2012 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT063_FULL NULL.pdf)
62/2011 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT062_FULL NULL.pdf)
61/2011 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT061_FULL NULL.pdf) / (full text search)
60/2010 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT060_FULL NULL.pdf) / (full text search)
59/2010 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT059_FULL NULL.pdf) / (full text search)
58/2009 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT058_FULL NULL.pdf) / (full text search) Bebyggelsehistoria i digitala register
57/2009 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT057_FULL NULL.pdf) / (full text search) Landskapets resurser
56/2008 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT056_FULL NULL.pdf) / (full text search) Nya perspektiv på borgar och befästningar
55/2008 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT055_FULL NULL.pdf) / (full text search) Kartans prakt och praktik
54/2007 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT054_FULL NULL.pdf) / (full text search) Musikens rum och miljöer
53/2007 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT053_FULL NULL.pdf) / (full text search) Nybruk
52/2006 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT052_FULL NULL.pdf) / (full text search) Ceremoniella rum
51/2006 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT051_FULL NULL.pdf) / (full text search) Leva och bo
50/2005 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT050_FULL NULL.pdf) / (full text search) Landsbygdens småindustrier
49/2005 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT049_FULL NULL.pdf) Från slott och koja
48/2004 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT048_FULL NULL.pdf) Illusion och verklighet. Landskapet som rekonstruktion
47/2004 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT047_FULL NULL.pdf) Tio år med agrarhistoria vid Sveriges lantbruksuniversitet
46/2003 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT046_FULL NULL.pdf) Det sociala rummet
45/2003 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT045_FULL NULL.pdf) Kring hälsingegårdarna
44/2002 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT044_FULL NULL.pdf) Rehållning
43/2002 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT043_FULL NULL.pdf) Bergslagsbebyggelse
42/2001 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT042_FULL NULL.pdf) Medeltidsstadens arkeologi
41/2001 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT041_FULL NULL.pdf) Sjöfart och bebyggelse
40/2000 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT040_FULL NULL.pdf) Idrottens platser
39/2000 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT039_FULL NULL.pdf) Vägar och vägmiljöer
38/1999 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT038_FULL NULL.pdf) Natur som kultur
37/1999 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT037_FULL NULL.pdf) Uppsatser och studier
36/1998 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT036_FULL NULL.pdf) Industriarvet i fokus
35/1998 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT035_FULL NULL.pdf) Småjordbrukets tid. Småbruk och egnahem under de senaste hundra åren
34/1997 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT034_FULL NULL.pdf) Stockholm- den planerade staden
33/1996 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT033_FULL NULL.pdf) Hus och tomt i Norden under förhistorisk tid
31–32/1996 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT031-32_FULL NULL.pdf) Trädgårdar och parker: Historia, dagsläge
30/1995 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT030_FULL NULL.pdf) Uppsatser och studier
29/1995 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT029_FULL NULL.pdf) Jordbrukets byggnader
28/1994 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT028_FULL NULL.pdf) 1950-talet
27/1994 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT027_FULL NULL.pdf) Hälsinglands bebyggelse före 1600
26/1993 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT026_FULL NULL.pdf) The future of rural landscapes
25/1993 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT025_FULL NULL.pdf) Uppsatser och studier
24/1992 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT024_FULL NULL.pdf) Landsbygdens bostäder
23/1992 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT023_FULL NULL.pdf) Uppsatser och studier
22/1991 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT022_FULL NULL.pdf) Övre Norrlands kyrkor
21/1991 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT021_FULL NULL.pdf) Landsbygd i förvandling. Gotländsk odling och bebyggelse under 1800-talet
20/1990 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT020_FULL NULL.pdf) Uppsatser och studier
19/1990 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT019_FULL NULL.pdf) Naturvetenskap och bebyggelsehistoria
17–18/1989 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT017-18_FULL NULL.pdf) Norden kring 1800
16/1988 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT016_FULL NULL.pdf) Proto-industrialisering. Saluslöjden och Sveriges industrialisering
15/1988 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT015_FULL NULL.pdf) Textilindustrins miljöer
14/1987 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT014_FULL NULL.pdf) Samer och germaner i det förhistoriska Norrland
13/1987 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT013_FULL NULL.pdf) Uppsatser och studier
12/1986 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT012_FULL NULL.pdf) Järnväg, bygd och bebyggelse
11/1986 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT011_FULL NULL.pdf) Fornlämnningar och bebyggelsehistoria
10/1985 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT010_FULL NULL.pdf) Västkustens bebyggelse
9/1985 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT009_FULL NULL.pdf) Storgods under 1800- och 1900-talen
8/1984 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT008_FULL NULL.pdf) Forskning om byggd miljö
7/1984 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT007_FULL NULL.pdf) Källmaterialet berättar
6/1983 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT006_FULL NULL.pdf) Citybildning och cityarkitektur
5/1983 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT005_FULL NULL.pdf) 1800-talets svenska landsbygd
4/1982 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT004_FULL NULL.pdf) Äldre territoriell indelning i Sverige
3/1982 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT003_FULL NULL.pdf) Den medeltida staden
2/1981 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT002_FULL NULL.pdf) Medeltidens agrara bebyggelseutveckling
1/1981 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT001_FULL NULL.pdf) Norrlands bebyggelse