Previous issues

List of all articles in Bebyggelsehistorisk tidskift 1981-2011. Download
(http://media NULL.bebyggelshistoria NULL.org/2012/12/BHT-1981-2011-v NULL.-2012-12-11 NULL.xlsx)

78/2020 ( (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT77_2019 NULL.pdf)download PDF (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT078_FULL NULL.pdf)) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT77_2019 NULL.pdf)
77/2019 ( (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT77_2019 NULL.pdf)download PDF (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT077_FULL NULL.pdf)) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT77_2019 NULL.pdf)
76/2019 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT076_FULL NULL.pdf)
75/2018 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT75_2018 NULL.pdf)
74/2017 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT74_2017 NULL.pdf)
73/2017 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT73_2017 NULL.pdf)
72/2016 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT72_2016 NULL.pdf)
71/2016 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT71_2016 NULL.pdf)
70/2015 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT70_2015 NULL.pdf)
69/2015 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT69_2015 NULL.pdf)
68/2014 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT68_2014 NULL.pdf)
67/2014 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT67_2014 NULL.pdf)
66/2013 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT66_2013 NULL.pdf)
65/2013 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT65_2013 NULL.pdf)
64/2012 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT64_2012 NULL.pdf)
63/2012 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT63_2012 NULL.pdf)
62/2011 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT62_2011 NULL.pdf)
61/2011 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT61_2011 NULL.pdf) / (full text search)
60/2010 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT60_2010 NULL.pdf) / (full text search)
59/2010 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT59_2010 NULL.pdf) / (full text search)
58/2009 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT58_2009 NULL.pdf) / (full text search) Bebyggelsehistoria i digitala register
57/2009 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT57_2009 NULL.pdf) / (full text search) Landskapets resurser
56/2008 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT56_2008 NULL.pdf) / (full text search) Nya perspektiv på borgar och befästningar
55/2008 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT55_2008 NULL.pdf) / (full text search) Kartans prakt och praktik
54/2007 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT54_2007 NULL.pdf) / (full text search) Musikens rum och miljöer
53/2007 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT53_2007 NULL.pdf) / (full text search) Nybruk
52/2006 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT52_2006 NULL.pdf) / (full text search) Ceremoniella rum
51/2006 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT51_2006 NULL.pdf) / (full text search) Leva och bo
50/2005 (download PDF) (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/pdf/BHT50_2005 NULL.pdf) / (full text search) Landsbygdens småindustrier
49/2005 Från slott och koja
48/2004 Illusion och verklighet. Landskapet som rekonstruktion
47/2004 Tio år med agrarhistoria vid Sveriges lantbruksuniversitet
46/2003 Det sociala rummet
45/2003 Kring hälsingegårdarna
44/2002 Rehållning
43/2002 Bergslagsbebyggelse
42/2001 Medeltidsstadens arkeologi
41/2001 Sjöfart och bebyggelse
40/2000 Idrottens platser
39/2000 Vägar och vägmiljöer
38/1999 Natur som kultur
37/1999 Uppsatser och studier
36/1998 Industriarvet i fokus
35/1998 Småjordbrukets tid. Småbruk och egnahem under de senaste hundra åren
34/1997 Stockholm- den planerade staden
33/1996 Hus och tomt i Norden under förhistorisk tid
31-32/1996 Trädgårdar och parker: Historia, dagsläge
30/1995 Uppsatser och studier
29/1995 Jordbrukets byggnader
28/1994 1950-talet
27/1994 Hälsinglands bebyggelse före 1600
26/1993 The future of rural landscapes
25/1993 Uppsatser och studier
24/1992 Landsbygdens bostäder
23/1992 Uppsatser och studier
22/1991 Övre Norrlands kyrkor
21/1991 Landsbygd i förvandling. Gotländsk odling och bebyggelse under 1800-talet
20/1990 Uppsatser och studier
19/1990 Naturvetenskap och bebyggelsehistoria
17-18/1989 Norden kring 1800
16/1988 Proto-industrialisering. Saluslöjden och Sveriges industrialisering
15/1988 Textilindustrins miljöer
14/1987 Samer och germaner i det förhistoriska Norrland
13/1987 Uppsatser och studier
12/1986 Järnväg, bygd och bebyggelse
11/1986 Fornlämnningar och bebyggelsehistoria
10/1985 Västkustens bebyggelse
9/1985 Storgods under 1800- och 1900-talen
8/1984 Forskning om byggd miljö
7/1984 Källmaterialet berättar
6/1983 Citybildning och cityarkitektur
5/1983 1800-talets svenska landsbygd
4/1982 Äldre territoriell indelning i Sverige
3/1982 Den medeltida staden
2/1981 Medeltidens agrara bebyggelseutveckling
1/1981 Norrlands bebyggelse