Editorial Board

The editorial board consists of the board of Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift.

Editor
Göran Ulväng, Associate professor, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet

Secretary
Fredrika Mellander Rönn, BA, byggnadsantikvarie, Bjerking, Stockholm

Paul Agnidakis, Ph.D., Institutionen för kulturantroplogi och etnologi/Institutionen för ABM, Uppsala Universitet
Mia Geijer, Ph.D., Länsstyrelsen i Örebro län
Sofia Holmlund, Ph.D., Historiska institutionen, Stockholms Universitet
Anders Houltz, Ph.D., Centrum för Näringslivshistoria
Emilie Karlsmo, Ph.D., Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet
Magnus Källström, Associate professor, Riksantikvarieämbetet
Jesper Larsson, Associate professor, Agrarhistoriska avdelningen, Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
Mattias Legnér, Professor, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet

Eva Löfgren, Ph.D., Institutionen för kulturvård, Göteborgs Universitet
Catharina Nolin, Associate professor, Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet
Hedvig Schönbeck, Ph.D., Riksantikvarieämbetet
Anders Wästfelt, Associate professor, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms Universitet

Advisory Board
Frode Iversen, Ph.D., Kulturhistorisk museum, Oslo, Norge
Ulla Kjaer, Ph.D., Nationalmuseum, Köpenhamn, Danmark
Lena Liepe, Professor, Oslo universitet, Norge
Svava Riesto, Associate professor, Köpenhamns universitet, Danmark
Renja Suominen-Kokkonen, Ph.D., Helsingfors universitet, Finland
Mia Åkerfelt, Ph.D., Åbo Akademi, Finland