Editorial Board

The editorial board consists of the board of Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift.

Editor
Göran Ulväng, Associate professor, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet

Ordinary members
Fredrika Mellander Rönn, BA, byggnadsantikvarie Bjerking AB, Stockholm/Uppsala
Anders Houltz, Ph.D., Centrum för Näringslivshistoria
Emilie Karlsmo, Ph.D., Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala Universitet
Magnus Källström, Associate professor, Riksantikvarieämbetet
Jesper Larsson, Associate professor, Agrarhistoriska avdelningen, Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
Hedvig Schönbeck, Ph.D., Stockholms stadsmuseum

Substitute members
Mia Geijer, Ph.D., Enheten Plan och Kultur, Länsstyrelsen Örebro län
Mattias Legnér, Professor, Kulturvård – Campus Gotland, Uppsala universitet
Olof Holm, Ph.D., Riksdagsbiblioteket, 100 12 Stockholm
Maja Willén, Ph.D., Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet
Linda Qviström, Ph.D. student, Upplandsmuseet, Uppsala
Jennie Sjöholm, Ph.D., Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, Luleå tekniska universitet
Håkan Berglund-Lake, Associate professor, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet

Advisory Board
Frode Iversen, Ph.D., Kulturhistorisk museum, Oslo, Norge
Ulla Kjaer, Ph.D., Nationalmuseum, Köpenhamn, Danmark
Lena Liepe, Professor, Oslo universitet, Norge
Svava Riesto, Associate professor, Köpenhamns universitet, Danmark
Renja Suominen-Kokkonen, Ph.D., Helsingfors universitet, Finland
Mia Åkerfelt, Ph.D., Åbo Akademi, Finland