Kontakt

Redaktionen nås i första hand via e-post: red@bebyggelsehistoria.org (red null@null bebyggelsehistoria NULL.org).

Föreningens postadress sammanfaller med sittande ordförandes arbetsplats:

Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift
att: Göran Ulväng
Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet
Box 513, 751 20 Uppsala

Recensionsansvarig:
Eva Löfgren, institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.
Förslag på recensioner skickas direkt per e-post till: eva.lofgren@conservation.gu.se (eva NULL.lofgren null@null conservation NULL.gu NULL.se)