Bebyggelsehistorisk tidskrift

Nordic Journal of Settlement History and Built Heritage

Publiceras av Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift
Årgång: 35
Utgivning: 2 nummer/år
ISSN (print): 0349-2834
ISSN (online): 2002-3812
Distribution: eddy.se ab
Prenumeration: http://bht.bokorder.se (http://bht NULL.bokorder NULL.se)

Bebyggelsehistorisk tidskrift är ett nordiskt forum för bebyggelsehistorisk forskning och debatt. Publiceringsspråk är svenska, danska, norska samt engelska. I tidskriften ges bebyggelsehistoria en vid innebörd med utgångspunkt från hur människor har format och verkat i byggda och skapade miljöer. BHT presenterar den senaste bebyggelsehistoriska forskningen och ger även utrymme för diskussioner om den praktiska tillämpningen av bebyggelsehistoria inom byggnads- och kulturmiljövård.

Tidskriften är Nordens största vetenskapliga tidskrift inom det bebyggelsehistoriska området.

Peer Review Policy
Alla publicerade vetenskapliga artiklar granskas av redaktionskommittén och av ytterligare två anonyma granskare, så kallad double blind peer review.

Call for paper

Kulturmiljöer – en oersättlig del av vår existens eller en onödig barlast?

Temanummer om kulturvärdenas plats i samhällsplaneringen,
Bebyggelsehistorisk tidskrift 82/2022. Läs mer: BHT Call for paper (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/2021/05/BHT-Call_for_paper NULL.pdf).

BHT:s alla artiklar digitaliserade och sökbara i DIVA 

Under de 40 år som BHT har utkommit har det publicerats 560 vetenskapliga artiklar i tidskriften utöver ett stort antal essäer, debattartiklar och recensioner. Nu är alla dessa digitaliserade och sökbara i DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) och därmed åtkomliga för var och en. Gå in via www.diva-portal.org (http://www NULL.diva-portal NULL.org) och sök på ”Bebyggelsehistorisk tidskrift” och förundras över hur mycket intressant, klokt och tänkvärt det har skrivits om de nordiska ländernas bebyggelse och landskap! I en snar framtid kommer även samtliga nummer och artiklar att vara sökbara via vår hemsida www.bebyggelsehistoria.org .   

Digitaliseringen har möjliggjorts genom ett generöst stöd från Brandförsäkringsverkets stiftelse för bebyggelsehistorisk forskning (http://www.brandverket.se/ (http://www NULL.brandverket NULL.se/)) medan mycket av det praktiska arbetet utförts av personal på Riksarkivet, särskilt av Olof Karsvall, expert på digitalisering av källmaterial, samt studenten Linnea Rönn, som hjälpt till att lägga in information om varje artikel efter på förhand gjorda mallar. Christer Lagvik på Uppsala universitetsbibliotek har varit behjälplig med uppladdningen av nummer och artiklar.

Såväl hela nummer som artiklar publiceras i DIVA sex månader efter att den tryckta tidskriften utkommit. Redaktionen avser att även fortsättningsvis försöka ge ut tidskriften i tryckt format också för att på så sätt nå läsare utan tillgång till bredband eller som uppskattar att läsa en tryckt version.

Aktuellt nummer 80/2021

Innehåll

BHT:s 700 artiklar digitaliserade och sökbara i DIVA, av Göran Ulväng
Att bygga för hälsan, av Mia Geijer & Jennie Sjöholm
Transformationer av ett ädelt förflutet– Stockholms herrgårdar som vårdinstitutioner, av Ulrich Lange & Sebastian Ulvsgärd
”efter de beste, de senere Tiiders Indretningers Former”Arkitektforslag til et københavnsk sindssygehospital1792–1805, av Ulla Kjær
Västerås femte lasarett– en studie i 1920-talets svenska sjukhusbyggande, av Bo Lundström

Rapporter
Konsten och kulturvården – en dialog mellan då och nu i nedlagda vårdmiljöer, av Hedvig Mårdh

Essä
Arbetsplatsbrist och ensamhet, av Rikard Friberg von Sydow

Recensioner
Henrik Ranby, Åkdon, blick och landskap, av Lena Andersson-Skog
Kristina Berglund, Gotlands landskyrkor, av Evert Lindkvist
Linda Qviström, Rum utan utsikt – Fönster och ljus i medeltida byggnader, av Carina Jacobsson
Johan Mårtelius, Minnets tempel, av Britt-Inger Johansson
Frida Nerdal, Arkitekt Elsa Sundling. Av lust och ohejdad vana, av Anna Micro Vikstrand
Fredric Bedoire, Katedralen i Västerås. Andligt och världsligt under åtta sekel, av Jakob Lindblad
Åke Sandström, Skellefteå och Strängnäs: Moderniseringen av två svenska småstäder, av Lars Nilsson
Hans Browall, Stenålder vid Tåkern, av Per Lagerås

BHT 80