Bebyggelsehistorisk tidskrift

Nordic Journal of Settlement History and Built Heritage

Publiceras av Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift
Årgång: 35
Utgivning: 2 nummer/år
ISSN (print): 0349-2834
ISSN (online): 2002-3812
Distribution: eddy.se ab
Prenumeration: http://bht.bokorder.se (http://bht NULL.bokorder NULL.se)

Bebyggelsehistorisk tidskrift är ett nordiskt forum för bebyggelsehistorisk forskning och debatt. Publiceringsspråk är svenska, danska, norska samt engelska. I tidskriften ges bebyggelsehistoria en vid innebörd med utgångspunkt från hur människor har format och verkat i byggda och skapade miljöer. BHT presenterar den senaste bebyggelsehistoriska forskningen och ger även utrymme för diskussioner om den praktiska tillämpningen av bebyggelsehistoria inom byggnads- och kulturmiljövård.

Tidskriften är Nordens största vetenskapliga tidskrift inom det bebyggelsehistoriska området.

Peer Review Policy
Alla publicerade vetenskapliga artiklar granskas av redaktionskommittén och av ytterligare två anonyma granskare, så kallad double blind peer review.

Aktuellt nummer 77/2019

Innehåll

Markanvändningens mångfald av Jesper Larsson & Anders Wästfelt
Farming by fire in north-eastern Småland, Sweden A historical geographical analysis of agrarian practices in outlying lands av Ådel Vestbö-Franzén
Svedjebruket i syd- och mellansverige före den agrara revolutionen, med särskild inriktning på tidigmodern tid av Clas Tollin
Græsplænen gennem 100 år i Danmark – samfundsværdi og dyrkningskultur av Torben Dam
En gårdsägarförening i industrialismens Sundsvall 1897–1909 av Peter Sundborg
Ungkarlsfenomenet – eller hur tid och tidpunkt spelar skilda roller i olika tider vid förvandling av jordbrukslandskap av Anders Wästfelt

Pågående forskning
Referensverket Det medeltida Sverige – en lägesrapport av Christian Lovén

Recensioner
Mats Fredriksson, Isak Gustaf Clasons herrgårdsrestaureringar 1888–1930 av Göran Ulväng
Christian Lovén, Vårfruberga kloster, 1200-talsjordeboken och godspolitiken av Alf Ericsson
Thomas Wallerström, Kunglig makt och samiska bosättningsmönster: Studier kring Väinö Tanners vinterbyteori av Kjell-Åke Aronsson
Magdalena Hillström, Eva Löfgren & Ola Wetterberg (red.) Alla dessa kyrkor: Kulturvård, religion och politik
samt
Johan Dalman, Högt i tak i heliga rum av
Jakob Lindblad
Leif Jonsson, Göran Lindahl – ett annat perspektiv: Arkitekturhistoria, samhällsdebatt, undervisning, forskning av Christina Pech

BHT nr 77