Bebyggelsehistorisk tidskrift

Nordic Journal of Settlement History and Built Heritage

Publiceras av Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift
Årgång: 35
Utgivning: 2 nummer/år
ISSN (print): 0349-2834
ISSN (online): 2002-3812
Distribution: eddy.se ab
Prenumeration: http://bht.bokorder.se (http://bht NULL.bokorder NULL.se)

Bebyggelsehistorisk tidskrift är ett nordiskt forum för bebyggelsehistorisk forskning och debatt. Publiceringsspråk är svenska, danska, norska samt engelska. I tidskriften ges bebyggelsehistoria en vid innebörd med utgångspunkt från hur människor har format och verkat i byggda och skapade miljöer. BHT presenterar den senaste bebyggelsehistoriska forskningen och ger även utrymme för diskussioner om den praktiska tillämpningen av bebyggelsehistoria inom byggnads- och kulturmiljövård.

Tidskriften är Nordens största vetenskapliga tidskrift inom det bebyggelsehistoriska området.

Peer Review Policy
Alla publicerade vetenskapliga artiklar granskas av redaktionskommittén och av ytterligare två anonyma granskare, så kallad double blind peer review.

Aktuellt nummer 78/2020

Innehåll

Från Mont Blanc till Brynäs: Om olika perspektiv på bebyggelsehistoria av Magnus Källström & Olof Holm
Det kännbara landskapet: Om marken som gemenskap av Anna-Maria Hällgren
Adlig prakt och borgerlig hemtrevnad: Två historiska interiörer i Nordiska museet av Anna Arfvidsson Womack & Victor Edman
Det offentliga samtalet om vår gestaltade miljö: Arkitekturkritikens roll och uttrycksmedel av Anna Ingemark
Energieffektivisering och kulturhistoriska värden: Styrmedels långsiktiga påverkan på bebyggelsen av Mattias Legnér, Gustaf Leijonhufvud & Martin Tunefalk

Pågående forskning
Tecken, symboler och bilder på skvaltkvarnen i Laxarby socken, Dalsland av Rasmus Wærn

Recensioner
Bengt O.H. Johansson, Med egna vågor: Om Carl Bergsten, Arkitekt 1879–1935 av Anders Bodin
Ulrich Lange och Göran Ulväng (red.), Julita gård: Människor och landskap under tusen år av Carsten Porskrog Rasmussen
Carlo Manfredi (red.), Addressing the Climate in Modern Age’s Construction History: Between Architecture and Building Services Engineering av Mia Geijer
Jakob Kieffer-Olsen, Kirke og kirkestruktur i middelalderens Danmark
samt
Nils Engberg, De døde kirker: Middelalderens nedlagte kirker av Mattias Karlsson
Karl Johan Eklund och Gunnar Weman, En protestskrift i ord och bild: Elisabeth Abrahamsdotter af Sillén och Mariakyrkan i Sigtuna av Ingrid Sjöström
John Sjöström, En arkitekts minnen och tankar om hus av Christina Pech

BHT 78