Bebyggelsehistorisk tidskrift

Nordic Journal of Settlement History and Built Heritage

Publiceras av Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift
Årgång: 35
Utgivning: 2 nummer/år
ISSN (print): 0349-2834
ISSN (online): 2002-3812
Distribution: eddy.se ab
Prenumeration: http://bht.bokorder.se (http://bht NULL.bokorder NULL.se)

Bebyggelsehistorisk tidskrift är ett nordiskt forum för bebyggelsehistorisk forskning och debatt. Publiceringsspråk är svenska, danska, norska samt engelska. I tidskriften ges bebyggelsehistoria en vid innebörd med utgångspunkt från hur människor har format och verkat i byggda och skapade miljöer. BHT presenterar den senaste bebyggelsehistoriska forskningen och ger även utrymme för diskussioner om den praktiska tillämpningen av bebyggelsehistoria inom byggnads- och kulturmiljövård.

Tidskriften är Nordens största vetenskapliga tidskrift inom det bebyggelsehistoriska området.

Peer Review Policy
Alla publicerade vetenskapliga artiklar granskas av redaktionskommittén och av ytterligare två anonyma granskare, så kallad double blind peer review.

Call for paper

Kulturmiljöer – en oersättlig del av vår existens eller en onödig barlast?

Temanummer om kulturvärdenas plats i samhällsplaneringen,
Bebyggelsehistorisk tidskrift 82/2022. Läs mer: BHT Call for paper (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/2021/05/BHT-Call_for_paper NULL.pdf).

Kallelse till årsmöte

Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift kallar till Digitalt årsmöte Tisdagen den 15 juni kl. 18.00 via ZOOM.

Kallelse till årsmöte 15/6 2021 (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/2021/05/Kallelse_till_Arsmote_BHT-2021 NULL.pdf)
Verksamhetsberättelsee BHT 2020 (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/2021/05/VerksamhetsberattelseBHT2020 NULL.pdf)
Bokslut BHT 2020 (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/2021/05/BokslutBHT2020 NULL.pdf)
Dagordning årsmöte 2021 (http://media NULL.bebyggelsehistoria NULL.org/2021/05/BHT-Dagordning-arsmote2021 NULL.pdf)

Aktuellt nummer 79/2020

Innehåll

Bebyggelseförändring i utmaningarnas tid av Maja Willén & Anders Houltz
Outland exploitation and the emergence of seasonal settlements av Andreas Hennius
Från Stureplan till Brunkebergstorg Trettio år av stadsrummets privatisering av Cathrina Gabrielsson
A retrospective approach to managing cultural heritage in a changing climate av Nina Kjølsen Jernæs & Maja Granberg
Korskyrkan och ”kastalen” i Brunflo: En ovanlig sockenkyrka med ett ovanligt klocktorn av Olof Holm

Essä
Cistercienserklostre i landskabet – eksempler fra Sverige og Danmark
av Bente Thomsen & Kaj Madsen

Rapporter
Kulturmiljö i fokus när Trafikverket renoverar stenmurar av Karin Blom & Eva Liljegren

Upprop kulturarv
Värna kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer av Kristina Berglund, Lotta von Liewen Wistrand & Agneta Åkerlund

Recensioner
Markus Hiekkanen, Finlands medeltida stenkyrkor av Anna Elmén Berg