Bebyggelsehistorisk tidskrift

Nordic Journal of Settlement History and Built Heritage

Publiceras av Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift
Årgång: 35
Utgivning: 2 nummer/år
ISSN (print): 0349-2834
ISSN (online): 2002-3812
Distribution: eddy.se ab
Prenumeration: http://bht.bokorder.se (http://bht NULL.bokorder NULL.se)

Bebyggelsehistorisk tidskrift är ett nordiskt forum för bebyggelsehistorisk forskning och debatt. Publiceringsspråk är svenska, danska, norska samt engelska. I tidskriften ges bebyggelsehistoria en vid innebörd med utgångspunkt från hur människor har format och verkat i byggda och skapade miljöer. BHT presenterar den senaste bebyggelsehistoriska forskningen och ger även utrymme för diskussioner om den praktiska tillämpningen av bebyggelsehistoria inom byggnads- och kulturmiljövård.

Tidskriften är Nordens största vetenskapliga tidskrift inom det bebyggelsehistoriska området.

Peer Review Policy
Alla publicerade vetenskapliga artiklar granskas av redaktionskommittén och av ytterligare två anonyma granskare, så kallad double blind peer review.

Aktuellt nummer 76/2019

Innehåll

Välfärdssamhällets vardagslandskap / Everyday environments of the welfare state
av Catharina Nolin & Fredrik Krohn Andersson
Cultivating Fenno-Swedishness – the rural private garden as an expression of a minority identity in the post-war decades
av Mia Åkerfelt
Stadspark, landskap och bebyggelse i Angered Centrum – en stigberoende planhistoria
av Anders Dahlgren
Representations of Nature – the Shift from Forest Town to Compact City in Finland
av Ranja Hautamäki & Julia Donner
Renovation Year Zero: Swedish Welfare Landscapes of Anxiety, 1975 to the Present
av Jennifer Mack
De rivningshotade landshövdingehusen i Södra Gårda – en segdragen kamp mellan strukturer och aktörer
av Anna Micro Vikstrand

Pågående forskning
Kärnkraftens kritiska kulturarv av Anna Storm

Recensioner
Anna Elmén Berg, Medeltidskyrkornas modernisering: Den svenska restaureringsdiskursen och kyrkliga moderniseringsprocessen ca 1925–1975 med exempel från Övre Norrland av Markus Dahlberg
Anders Dahlgren, ”Fullständigt otillförlitlig, men absolut oumbärlig” – En historiografisk undersökning av projektet Svensk stad av Anna Ingemark
Allan Gunnarsson, Katarina Saltzman & Carina Sjöholm, Ett eget utomhus: perspektiv på livet i villaträdgården av Carina Johansson
Svava Riesto, Biography of an industrial landscape: Carlsberg’s urban spaces retold av Anna Storm
Marja Eriksson, Krediter i lust och nöd: Skattebönder i Torstuna härad, Västmanlands län, 1770–1870 av Lars Nyström

BHT nr 76