Bebyggelsehistorisk tidskrift

Nordic Journal of Settlement History and Built Heritage

Publiceras av Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift
Årgång: 35
Utgivning: 2 nummer/år
ISSN (print): 0349-2834
ISSN (online): 2002-3812
Distribution: eddy.se ab
Prenumeration: http://bht.bokorder.se (http://bht NULL.bokorder NULL.se)

Bebyggelsehistorisk tidskrift är ett nordiskt forum för bebyggelsehistorisk forskning och debatt. Publiceringsspråk är svenska, danska, norska samt engelska. I tidskriften ges bebyggelsehistoria en vid innebörd med utgångspunkt från hur människor har format och verkat i byggda och skapade miljöer. BHT presenterar den senaste bebyggelsehistoriska forskningen och ger även utrymme för diskussioner om den praktiska tillämpningen av bebyggelsehistoria inom byggnads- och kulturmiljövård.

Tidskriften är Nordens största vetenskapliga tidskrift inom det bebyggelsehistoriska området.

Peer Review Policy
Alla publicerade vetenskapliga artiklar granskas av redaktionskommittén och av ytterligare två anonyma granskare, så kallad double blind peer review.

Aktuellt nummer 75/2018

Innehåll

Till nytta och nöje – grönytor utifrån praktik, ekologi och återbruk / For benefit and recreation – green spaces: practice, ecology and reuse av Emilie Karlsmo & Cathrine Mellander Backman
Historic Lawn Management Regimes. The skill of the gardeners at Gunnebo House av Joakim Seiler
Lawns in Sweden: History and etymological roots, European parallels and future alternative pathways av Maria Ignatieva, Clas Florgård & Katarina Lundin
Danske havebyer 1898–1925 – sammenlignet med England og Tyskland av Helle Ravn & Peter Dragsbo
Transformasjonen av Halsnøy kloster til verdslig gårds- og residenskompleks i perioden 1537–1800 av Lars Jacob Hvinden-Haug & Regin Meyer

Pågående forskning
Att skapa utrymme för komplexa kulturarv av Hedvig Mårdh

Uppslaget
Att styra staden – Om aktörer, drivkrafter, processer av Ingrid Sjöström
Referat från Kulturmiljöfrämjandets första workshop av Agneta Åkerlund

Recensioner
Anders Kaliff & Julia Mattes, Tempel och kulthus i det forna Skandinavien. Myter och arkeologiska fakta av Jakob Lindblad
Mats Höglund, Kampen om fredsmilen: kartan som makt- och kontrollinstrument i 1655 års reduktion av Ådel Vestbö Franzén
Esther Fihl (red.), The Governor’s Residence in Tanquebar: The House and the daily Life of Its People, 1770–1845 av Jonas Monié Nordin

BHT 75 omslag