Nordic Journal of Settlement History and Built Heritage

Bebyggelsehistorisk tidskrift

Published by Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift
Number of years in publication: 35
Publication: two issues a year
ISSN (print): 0349-2834
ISSN (online): 2002-3812
Distribution: eddy.se ab

Bebyggelsehistorisk tidskrift is a Nordic forum for research and debate on the history of the built environment. Our publication languages are Swedish, Danish, Norwegian and English. The journal views the history of the built environment with a broad perspective, from a starting point of how people have shaped and acted in built and created environments. BHT presents the latest research on the history of the built environment, and also provides a forum for discussing the discipline in practice when buildings and heritage environments are being conserved.

The periodical is the Nordic region’s leading academic journal on the history of the built environment.

Peer Review Policy
Each published academic article is assessed by the editorial board, and by two anonymous referees in a double-blind peer review.

Subscribe online: http://bht.bokorder.se (http://bht NULL.bokorder NULL.se)

Current Issue 77/2019

Table of contents

Markanvändningens mångfald av Jesper Larsson & Anders Wästfelt
Farming by fire in north-eastern Småland, Sweden A historical geographical analysis of agrarian practices in outlying lands av Ådel Vestbö-Franzén
Svedjebruket i syd- och mellansverige före den agrara revolutionen, med särskild inriktning på tidigmodern tid av Clas Tollin
Græsplænen gennem 100 år i Danmark – samfundsværdi og dyrkningskultur av Torben Dam
En gårdsägarförening i industrialismens Sundsvall 1897–1909 av Peter Sundborg
Ungkarlsfenomenet – eller hur tid och tidpunkt spelar skilda roller i olika tider vid förvandling av jordbrukslandskap av Anders Wästfelt

Ongoing research
Referensverket Det medeltida Sverige – en lägesrapport av Christian Lovén

Reviews
Mats Fredriksson, Isak Gustaf Clasons herrgårdsrestaureringar 1888–1930 av Göran Ulväng
Christian Lovén, Vårfruberga kloster, 1200-talsjordeboken och godspolitiken av Alf Ericsson
Thomas Wallerström, Kunglig makt och samiska bosättningsmönster: Studier kring Väinö Tanners vinterbyteori av Kjell-Åke Aronsson
Magdalena Hillström, Eva Löfgren & Ola Wetterberg (red.) Alla dessa kyrkor: Kulturvård, religion och politik
samt
Johan Dalman, Högt i tak i heliga rum av
Jakob Lindblad
Leif Jonsson, Göran Lindahl – ett annat perspektiv: Arkitekturhistoria, samhällsdebatt, undervisning, forskning av Christina Pech

BHT nr 77