Bebyggelsehistorisk tidskrift

Publiceras av Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift
Årgång: 35
Utgivning: 2 nummer/år
ISSN: 0349-2834
Distribution: eddy.se ab

Bebyggelsehistorisk tidskrift är ett nordiskt forum för bebyggelsehistorisk forskning och debatt. Publiceringsspråk är svenska, danska, norska samt engelska. I tidskriften ges bebyggelsehistoria en vid innebörd med utgångspunkt från hur människor har format och verkat i byggda och skapade miljöer. BHT presenterar den senaste bebyggelsehistoriska forskningen och ger även utrymme för diskussioner om den praktiska tillämpningen av bebyggelsehistoria inom byggnads- och kulturmiljövård.

Tidskriften är Nordens största vetenskapliga tidskrift inom det bebyggelsehistoriska området.

Peer Review Policy:
Alla publicerade vetenskapliga artiklar granskas av redaktionskommittén och av ytterligare två anonyma granskare, så kallad double blind peer review.

Prenumerera online: http://bht.bokorder.se (http://bht NULL.bokorder NULL.se)

Current Issue 72/2016

Table of contents

Bebyggelsehistorisk historiografi av Magnus Källström & Jesper Larsson 
Göran Lindahl. Parentation vid Kungl. Akademien för de fria konsterna den 26 oktober 2015 av Fredric Bedoire
Arkitekturhistoria, vetenskap och pedagogik Vetenskapsteoretiska positioneringar i Göran Lindahls och Elias Cornells historiografi av Anders Dahlgren
Den odisciplinerade praktiken Arkitekturkunskapen och bebyggelsehistorien av Claes Caldenby  Inspiratör med tidig blick för industrilandskap av Maths Isacson & Helene Sjunnesson
”De mest omistliga inslagen i vårt byggnadsarv” Göran Lindahl och Sockenkyrkoprojektet av Ingrid Sjöström

Idea & debate
Den nordiska trästaden och dess förhistoria. Några minnen och anteckningar av Erik Nordin
Konferensen Den nordiske trebyen i Trondheim 21–22 septeber 2016 av Elina Antell

Svenska dagbladet: Understreckare av Göran Lindahl
”Monumentaliteten i folkhemmet”, 8.11.1959
”50-talets höga hus”, 21.2.1960
”Välstånd och förslumning”, 5.4.1968
”Museimännen och arkitekturen”, 13.10.1987

Reviews
Göran Lindahl, Ett samtal om domkyrkan. Uppsala domkyrka IX av Ulrich Lange
Ingebjørg Hage, Elin Haugdal & Sveinulf Hegstad (red.), Hager mot nord – Nytte og nydelse gjennom tre århundrer av Åsa Ahrland