Nordic Journal of Settlement History and Built Heritage

Bebyggelsehistorisk tidskrift

Published by Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift
Number of years in publication: 35
Publication: two issues a year
ISSN (print): 0349-2834
ISSN (online): 2002-3812
Distribution: eddy.se ab

Bebyggelsehistorisk tidskrift is a Nordic forum for research and debate on the history of the built environment. Our publication languages are Swedish, Danish, Norwegian and English. The journal views the history of the built environment with a broad perspective, from a starting point of how people have shaped and acted in built and created environments. BHT presents the latest research on the history of the built environment, and also provides a forum for discussing the discipline in practice when buildings and heritage environments are being conserved.

The periodical is the Nordic region’s leading academic journal on the history of the built environment.

Peer Review Policy
Each published academic article is assessed by the editorial board, and by two anonymous referees in a double-blind peer review.

Subscribe online: http://bht.bokorder.se (http://bht NULL.bokorder NULL.se)

Current Issue 80/2021

Table of contents

BHT:s 700 artiklar digitaliserade och sökbara i DIVA, av Göran Ulväng
Att bygga för hälsan, av Mia Geijer & Jennie Sjöholm
Transformationer av ett ädelt förflutet– Stockholms herrgårdar som vårdinstitutioner, av Ulrich Lange & Sebastian Ulvsgärd
”efter de beste, de senere Tiiders Indretningers Former”Arkitektforslag til et københavnsk sindssygehospital1792–1805, av Ulla Kjær
Västerås femte lasarett– en studie i 1920-talets svenska sjukhusbyggande, av Bo Lundström

Reports
Konsten och kulturvården – en dialog mellan då och nu i nedlagda vårdmiljöer, av Hedvig Mårdh

Essay
Arbetsplatsbrist och ensamhet, av Rikard Friberg von Sydow

Reviews
Henrik Ranby, Åkdon, blick och landskap, av Lena Andersson-Skog
Kristina Berglund, Gotlands landskyrkor, av Evert Lindkvist
Linda Qviström, Rum utan utsikt – Fönster och ljus i medeltida byggnader, av Carina Jacobsson
Johan Mårtelius, Minnets tempel, av Britt-Inger Johansson
Frida Nerdal, Arkitekt Elsa Sundling. Av lust och ohejdad vana, av Anna Micro Vikstrand
Fredric Bedoire, Katedralen i Västerås. Andligt och världsligt under åtta sekel, av Jakob Lindblad
Åke Sandström, Skellefteå och Strängnäs: Moderniseringen av två svenska småstäder, av Lars Nilsson
Hans Browall, Stenålder vid Tåkern, av Per Lagerås

BHT 80