Nordic Journal of Settlement History and Built Heritage

Bebyggelsehistorisk tidskrift

Published by Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift
Number of years in publication: 35
Publication: two issues a year
ISSN (print): 0349-2834
ISSN (online): 2002-3812
Distribution: eddy.se ab

Bebyggelsehistorisk tidskrift is a Nordic forum for research and debate on the history of the built environment. Our publication languages are Swedish, Danish, Norwegian and English. The journal views the history of the built environment with a broad perspective, from a starting point of how people have shaped and acted in built and created environments. BHT presents the latest research on the history of the built environment, and also provides a forum for discussing the discipline in practice when buildings and heritage environments are being conserved.

The periodical is the Nordic region’s leading academic journal on the history of the built environment.

Peer Review Policy
Each published academic article is assessed by the editorial board, and by two anonymous referees in a double-blind peer review.

Subscribe online: http://bht.bokorder.se (http://bht NULL.bokorder NULL.se)

Current Issue 78/2020

Table of contents

Från Mont Blanc till Brynäs: Om olika perspektiv på bebyggelsehistoria av Magnus Källström & Olof Holm
Det kännbara landskapet: Om marken som gemenskap av Anna-Maria Hällgren
Adlig prakt och borgerlig hemtrevnad: Två historiska interiörer i Nordiska museet av Anna Arfvidsson Womack & Victor Edman
Det offentliga samtalet om vår gestaltade miljö: Arkitekturkritikens roll och uttrycksmedel av Anna Ingemark
Energieffektivisering och kulturhistoriska värden: Styrmedels långsiktiga påverkan på bebyggelsen av Mattias Legnér, Gustaf Leijonhufvud & Martin Tunefalk

Ongoing research
Tecken, symboler och bilder på skvaltkvarnen i Laxarby socken, Dalsland av Rasmus Wærn

Reviews
Bengt O.H. Johansson, Med egna vågor: Om Carl Bergsten, Arkitekt 1879–1935 av Anders Bodin
Ulrich Lange och Göran Ulväng (red.), Julita gård: Människor och landskap under tusen år av Carsten Porskrog Rasmussen
Carlo Manfredi (red.), Addressing the Climate in Modern Age’s Construction History: Between Architecture and Building Services Engineering av Mia Geijer
Jakob Kieffer-Olsen, Kirke og kirkestruktur i middelalderens Danmark
samt
Nils Engberg, De døde kirker: Middelalderens nedlagte kirker av Mattias Karlsson
Karl Johan Eklund och Gunnar Weman, En protestskrift i ord och bild: Elisabeth Abrahamsdotter af Sillén och Mariakyrkan i Sigtuna av Ingrid Sjöström
John Sjöström, En arkitekts minnen och tankar om hus av Christina Pech

BHT 78