Bebyggelsehistorisk tidskrift

Publiceras av Föreningen bebyggelsehistorisk tidskrift
Årgång: 32
Utgivning: 2 nummer/år
ISSN: 0349-2834
Distribution: eddy.se ab

Bebyggelsehistorisk tidskrift är ett nordiskt forum för bebyggelsehistorisk forskning och debatt. Publiceringsspråk är svenska, danska, norska samt engelska. I tidskriften ges bebyggelsehistoria en vid innebörd med utgångspunkt från hur människor har format och verkat i byggda och skapade miljöer. BHT presenterar den senaste bebyggelsehistoriska forskningen och ger även utrymme för diskussioner om den praktiska tillämpningen av bebyggelsehistoria inom byggnads- och kulturmiljövård.

Tidskriften är Nordens största vetenskapliga tidskrift inom det bebyggelsehistoriska området.

Peer Review Policy:
Alla publicerade vetenskapliga artiklar granskas av redaktionskommittén och av ytterligare två anonyma granskare, så kallad double blind peer review.

Prenumerera online: http://bht.bokorder.se (http://bht NULL.bokorder NULL.se)

Current Issue 71/2016

Table of contents

Stadsrummet reflekterar tiden by Paul Agnidakis & Anders Houltz
Senaste nytt från Paris – Ett brev från ornamentbildhuggaren Jean Baptiste Masreliez 1784 by Ingrid Sjöström
Konstruktionen av en minnesplats: Bruket av Burmeisterska huset i Visby by Mattias Legnér
En stad i Europaklass – Stockholm bygger slakthus i Enskede by Mari Ferring
Geologisk bebyggelsehistoria – om sockelsten i Göteborgs innerstad by Erik Sturkell, Ulrich Lange, Thomas Eliasson & Md. Tariqul Islam
Nobel Center – ett hot mot riksintresset Stockholm by Kristina Berglund
Kyrkbyn som mål för framtida kulturreservat – ett angeläget kulturarvsprojekt by Martin Giertz
Brandförsäkringsverkets arkiv: 230 år av bebyggelsehistoria digitaliserat och sökbart by Anders Houltz

Reviews
Fredric Bedoire, Den svenska arkitekturens historia 1000–1800, 1800–2000 by Leif Jonsson & Kristian Berg
Caspar Jørgensen & Morten Pedersen (red.), Industrial Heritage in Denmark. Landscapes, Environments and Historical Archaeology by Gabriella Olshammar
Anna Storm, Post-Industrial Landscape Scars by Caspar Jørgensen
Joakim Hansson, Komfort framför allt, men även nytta och nöje – teknik, apparater och redskap i byggnader före andra världskriget by Henrik Ranby