Bebyggelsehistorisk tidskrift

Published by Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift
Number of years in publication: 35
Publication: two issues a year
ISSN: 0349-2834
Distribution: eddy.se ab

Bebyggelsehistorisk tidskrift is a Nordic forum for research and debate on the history of the built environment. Our publication languages are Swedish, Danish, Norwegian and English. The journal views the history of the built environment with a broad perspective, from a starting point of how people have shaped and acted in built and created environments. BHT presents the latest research on the history of the built environment, and also provides a forum for discussing the discipline in practice when buildings and heritage environments are being conserved.

The periodical is the Nordic region’s leading academic journal on the history of the built environment.

Peer Review Policy
Each published academic article is assessed by the editorial board, and by two anonymous referees in a double-blind peer review.

Subscribe online: http://bht.bokorder.se (http://bht NULL.bokorder NULL.se)

Current Issue 74/2017

Table of contents

Tema trä av Sofia Holmlund & Kjell Hansen
Bilden av trä. Föreställningar om levande material i en postindustriell tid av Olle Wilson
Västergötlands medeltida kyrkotaklag av Robin Gullbrandsson
Att bygga en kyrka i trä av Gunnar Almevik & Karl-Magnus Melin
Building a Brick Church. Holy Cross church at Hattula in Finland av Tanja Ratilainen, Kari Eskola, Kari Uotila & Markku Oinonen
Herrgårdens värde. Förvaltning som livsstil av Tora Holmberg

Idea & debate
Vårda och bevara historiska trätakstolar – utmaningar och lösningar av Ylva Sandin

Reviews
Carl Henrik Carlsson (red.), 2016, Den svenska socknen av Ådel Vestbö-Franzén
Hedvig Mårdh, A Century of Swedish Gustavian Style: Art History, Cultural Heritage and Neoclassical Revivals from the 1890s to the 1990s av Kjetil Fallan
Anna Larsson, Björn Norlin & Maria Rönnlund, Den svenska skolgårdens historia: Skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum av Johannes Westberg

BHT 74