Nordic Journal of Settlement History and Built Heritage

Bebyggelsehistorisk tidskrift

Published by Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift
Number of years in publication: 35
Publication: two issues a year
ISSN (print): 0349-2834
ISSN (online): 2002-3812
Distribution: eddy.se ab

Bebyggelsehistorisk tidskrift is a Nordic forum for research and debate on the history of the built environment. Our publication languages are Swedish, Danish, Norwegian and English. The journal views the history of the built environment with a broad perspective, from a starting point of how people have shaped and acted in built and created environments. BHT presents the latest research on the history of the built environment, and also provides a forum for discussing the discipline in practice when buildings and heritage environments are being conserved.

The periodical is the Nordic region’s leading academic journal on the history of the built environment.

Peer Review Policy
Each published academic article is assessed by the editorial board, and by two anonymous referees in a double-blind peer review.

Subscribe online: http://bht.bokorder.se (http://bht NULL.bokorder NULL.se)

Current Issue 76/2019

Table of contents

Välfärdssamhällets vardagslandskap / Everyday environments of the welfare state
av Catharina Nolin & Fredrik Krohn Andersson
Cultivating Fenno-Swedishness – the rural private garden as an expression of a minority identity in the post-war decades
av Mia Åkerfelt
Stadspark, landskap och bebyggelse i Angered Centrum – en stigberoende planhistoria
av Anders Dahlgren
Representations of Nature – the Shift from Forest Town to Compact City in Finland
av Ranja Hautamäki & Julia Donner
Renovation Year Zero: Swedish Welfare Landscapes of Anxiety, 1975 to the Present
av Jennifer Mack
De rivningshotade landshövdingehusen i Södra Gårda – en segdragen kamp mellan strukturer och aktörer
av Anna Micro Vikstrand

Ongoing research
Kärnkraftens kritiska kulturarv av Anna Storm

Reviews
Anna Elmén Berg, Medeltidskyrkornas modernisering: Den svenska restaureringsdiskursen och kyrkliga moderniseringsprocessen ca 1925–1975 med exempel från Övre Norrland av Markus Dahlberg
Anders Dahlgren, ”Fullständigt otillförlitlig, men absolut oumbärlig” – En historiografisk undersökning av projektet Svensk stad av Anna Ingemark
Allan Gunnarsson, Katarina Saltzman & Carina Sjöholm, Ett eget utomhus: perspektiv på livet i villaträdgården av Carina Johansson
Svava Riesto, Biography of an industrial landscape: Carlsberg’s urban spaces retold av Anna Storm
Marja Eriksson, Krediter i lust och nöd: Skattebönder i Torstuna härad, Västmanlands län, 1770–1870 av Lars Nyström

BHT nr 76